چرا شماره پلیس 110 است

نام مقدس حضرت علی (ع) که در حساب ابجد معادل عدد 110 می باشد و از آن جا که پلیس 110 در سال مولا علی (ع) نام گذاری شد لذا به نام پلیس 110 نامیده شد.


سایر سئوالات