چرا شنا یاد نمیگیرم

باید حتما کلاس برین زیر نظر مربی مجرب
من ناجی غریق هستم چند سال به اصطلاح شنا بلد بودم ولی وقتی کلاس رفتم دیدم اون کارها چیزی جز اب بازی نبوده
پس کلاس رفتن واجبه با سی دی و این حرفها هم نمیشه باد گرفت باید زحمت کشید اب خورد و یاد گرفت .

از اونجا که یه روز بیفتی توی یه رودخانه یا وسط دریا بعد ببینی شنا بلد نیستی و اگه تونستی خودتو نجات بدی بری کلاس شنا یا به سایت سر بزنی.

به دنبال کتاب باشید و از طریق کتاب های مرتبطی که وجود دارد و بطور همزمان تمرین با یک استاد مجرب شنا را یاد بگیرید.

بهترین جا برای یادگیری شنا استخر با وجود ناجی غریق است. دریا و رودخانه بدون وجود ناجی و یا سی دی و سایت کمکی به شما نمی کنه. بهتر از یک استخر معتبر که هم از نظر بهداشتی تایید شده باشه و هم ناجی غریق داشته باشه شروع کنید..

از آب نباید بترسی. و یادت باشه در عمق کمتر او دو متر هیچوقت شنا یاد نمی گیری.فقط در عمق زیاد و پشتکار.

شنا رو باید به صورت عملی یاد گرفت نه تئوری.


سایر سئوالات