چرا شنیدن موسیقی حرام است؟

حکم دقیق موسیقی چیست؟حرام است بکل،یا نسبت به ماهیت آن متغیر؟


از نظر علما و مراجع هر موسیقی و ترانه و کلا هر آهنگی که موجب تحریک انسان و حرکاتی مانند رقص بشه حرامه!
علت حرام بودن موسبقی غنا این است که انسان را از حالت عاد خارج می کند و گسترش فساد و فحشا، غفلت از یاد خدا، تاثیر سوء بر روان و اعصاب و استفاده ی سوء استعمارگران از آن را نیز می توان از جمله حکمت های حرمت موسیقی و غنا دانست

من چند سال پیش راجب این موضوع خیلی کنجکاو بودم... نظرات ضد و نقیضی هم شنیدم! با همه ی این اوصاف خود من به شخصه اینو قبول ندارم که موسیقی حرامه!!
هر چیزی تا زمانی که قابل کنترل باشه مجازه! موسیقی که جای خود داره!.

غناعبارت است از پیچاندن صدا در گلو که مخصوص مجالس لهو و لعب است چنان که آمده است: الغناء صوتٌ یترجع المطرب غنا آن صدایی است که همراه با ترجیع، یعنی پیچاندن خاص در گلو و طرب‏انگیز و به تعبیر بعضی رقص‏آور باشد حال هر چیزی (حتی قرآن) را با این صوت بخوانند حرام است ولی آواز و صدای خوب که مطابق با فطرت سلیم و مورد پسند همه عقلا است هیچ اشکالی ندارد ازاین‏رو در روایت آمده است که قرآن را با صدای خوب بخوانید.
اما در مورد الات موسیقی : در عصر امامان ابزار و آلات موسیقی کلاً در بستر حرام قرار داشته و راه مباحی برای آن نبوده است و با امروز فرق دارد.آلات موسیقی امروز بصورت غالب از آلات مشترکه هستند یعنی ابزاری که هم استفاده حرام دارند و هم استفاده حلال، بنابراین اگر از هر یک از این آلات استفاده حرام بشود، مثلاً در مجالس لهو و لعب نواخته شود، یا قطعه ای حرام با آن ها نواخته شود و ... حرام است. در غیر این صورت مباح است و اشکالی ندارد، درست مثل کارد آشپزخانه، اگر با آن آدمی را بکشی، استفاده از آن حرام است اما اگر به کار آشپزی بپردازی استفاده از آن مباح می باشد یا همان مثال قلم که شما فرمودید
فتوای مقام معظم رهبری در زمینه خرید و فروش الات مشترکه اینگونه است :" خرید و فروش آلات مشترک برای نواختن موسیقی غیر لهوی، اشکالی ندارد" (اجوبه الاستفتائات، ص 252، سوال 1150)
البته ذکر این نکته هم ضروری است که هر کس باید بر اساس نظر مرجعی که اعلم تشخیص داده و تقلید نموده است عمل نماید

---------------------------------------

شما حتما باید این حکم رو از مرجع خود بپرسید اما قبلش لازم است که با دو اصطلاح آشنا شوید تا بهتر بتوانید سوال را مطرح نمایید و آن دو اصطلاح این است : اطراب شانی و اطراب فعلی

اطراب شانی :

یعنی این آهنگ مخصوص مجلس گناه اسن و شانیتش مربوط به آنجاست ، این را همه مراجع بلااستثناء حرام دانسته اند.

اطراب فعلی :

یعنی آهنگی که شما را به طرب وامیدارد.

که دسته اول در بیانات تمام فقها (تا اونجا که در علم بندست) حرامه اما دسته دوم مورد بحثه و مثلا مرجع بنده قبلی بنده میگه حلاله دسته دوم.
مثلا آهنگ بنیامین برای من اطراب فعلی داره اما اطراب شانی نداره یعنی مخصوص مجلس گناه نیست.

لذا از نظر مرجع بنده مشکل نداره اما از نظر مراجعی مثل آقای بهجت (که اطراب شانی را هم حرام میدانند و حتی بالاتر از آن را نیز) حرام است..

----------------------------------------------

جواب : غناء در غیر اعراس و طبل ومزمار ورقص حرام است .
-------------------------------------------------------------------------------
سوال (2): بنابه قول بعضی از فقهاء غنا در مجالس عروسی استثناء شده ، نظر مبارک حضرتعالی چیست ؟
جواب : غناء در مجلس عروسی چنانچه صدای زنها را نشنود وخالی از طبل ومزمار ورقص باشد جایز است .
-------------------------------------------------------------------------------
سوال (3): از کجا می شود میان موسیقی حلال (غیر غنا) وحرام (غنا) فرق گذاشت موارد تشخیص وفرق آنها چیست ، سرودها واشعار حافظ که بعضی از خوانندگان می خوانند چه حکمی دارد ؟
جواب : لفظ موسیقی در اخبار نداریم غناء حرام است ، چه در اشعار حافظ یاغیر او باشد حتی قرآن را چنانچه به وزن غناء بخوانند حرام ، وهمچنین طبلی که در مجالس لهو زده می شود ومزمار ورقص حرام است .
-------------------------------------------------------------------------------
سوال (4): بودن در مجلس لهو وطرَب بدون استماع آیا نفس جلوس موضوع حرمت است ؟ ایضاً جلوس در مجلس غیبت بدون استماع وکذب وتهمت وبه نحو کلی جلوس در مجلس معصیت موضوعیت دارد فی حدّ ذاته ؟
جواب : جلوس ننمائید .
--------------------------------------------------------------------------------سوال (5): کف زدن ورقصیدن وسوت کشیدن چه صورت دارد ؟
جواب : موثقه سکونی از حضرت صادق (علیه السلام)حدیث 6 باب 100 مایکتسب به وسائل مذکور است : (انهاکم عن الزفن والمزمار وعن الکوبات والکبرات) زفن رقص است .
-------------------------------------------------------------------------------
سوال (6): آیا غیر از صوت مطرب ، اسماع واستماع کارهای لهو دیگر حرام است ؟
جواب : لهوی که تصریح به حرمتش شده مانند طبل ومزمار وشطرنج ونظائر اینها حرام است .
-------------------------------------------------------------------------------
سوال (7): فراگرفتن موسیقی که جهت آن کلاس برگزار می کنند چه حکمی دارد ؟
جواب : از آن خود داری نمائید .
--------------------------------------------------------------------------------سوال (8): مستدعی است نظر مبارک را در باره غنا واستثنائات آن بیان فرمائید ؟
جواب : در توضیح المسائل مساله 2826 بیان شده است مراجعه نمائید ، ومورد استثناء منحصر است بخواندن در عروسیها ، بشرط آنکه صدای زن را اجنبی نشنود وامثال آن از چیزهائی که در زمان مامتداول است .
سوال (10): حکم شنیدن الحان وآهنگها وصداهائی که قطع نداریم به حرمت وشک داریم چیست ؟
جواب : غنا ومزمار ورقص وطبل متعارف در مجالس لهو حرام است واگر غنا بودنش مشکوک است اقوی جواز واحوط ترک است
سوال (14): مجالس دینی که همراه بانواختن موسیقی است آیا منعی دارد ؟
جواب : موسیقی حرام است .


موسیقی در کل حلال است.
اما تبصرهایی رو هم داره که میگم:
1-اگه موجب نشه بدن دوچار زلزله بیش از 5/6 الی 7 نیفته
2-موسیقی که ذهن ادم مختل نکنه
3-ایرانی باشه از نوع مجاز
4-مذهبی باشه
5-قابل اکران تو کلیه شبکه ها باشه.


سایر سئوالات