چرا هدفون کار نمی کند

علت اصلی از کار افتادن هدفون در اکثر موارد قطع شدن سیم آن است.
در برخی از هدفونها ممکن است برد داخلی انها دچار خرابی شده باشد. در هر صورت معمولا در صورت از کار افتادن هدفون کار زیادی برای انها نمی شود انجام داد.


سایر سئوالات