چرا هزینه ماهیت بدهکار دارد

مشخصات سوال: هزینه در سیستم فقط بدهکار تعریف شده !

بله هزینه دارای ماهیت بدهکار میباشد
درسته که ماهیت حساب هزینه بدهکاره ولی شما میتونی برگشت از هزینه هم ثبت کنی.

هزینه ماهیت بدهکار داره چون شما یا در قبالش پول نقد می دی که صندوقت بستانکار می شه یا بانک یا چک می دی که اسناد پرداختنی که یه چیزی که هست ما هزینه و درآمد را در هنگام تحقق ثبت می زنیم ( اصل تحقق) یعنی وقتی قطعی شده.

ماهیت هزینه بدهکار میباشد ولی در صورتی که هزینه را برگشت دهیم آنگاه حساب هزینه بستانکار میشود در برخی از نرافزارها این نکته را باید اصلاح کرد چون در نرم افزارها از قبل هزینه ها را بدهکار معرفی مینمایند پس هزینه هم میتواند بدهکار باشد وهم بستانکار .

اصولا هزینه دارای مانده بدهکار می باشد زیرا که باعث کاهش سرمایه شرکت می شود و از انجا که طبق معادله حسابداری سرمایه در طرف چپ معادله قرار دارد ( بستانکار) باید بستانکار شود . اما اگر منظور شما برنامه خاص حسابداری می باشد ، می شود هزینه را تصحیح کرد در غیر این صور ت شما باید با استفاده از حساب سود انباشته آن را اصلاح کنید ( تعدیدلات سنواتی ) چون به عنوان اصلاح اشتباه شناخته می شود و طبق استاندار شما باید حساب سود انباشته اول دوره را اصلاح کنید و صورتهای مالی سالهای قبل را تجدید ارائه نمایید و در مورد آن اطلاعات لازم را در یاداشتهای توضیحی افشا نمایید .


سایر سئوالات