چرا هوای تبت سرد است

به علت واقع شدن فلات تبت در ازتفاع بالای رشته کوههای هیمالیا، هوای این منطقه سرد است


سایر سئوالات