چرا هندی ها توالت ندارند

به عقیده کارشناسان، فقدان شرایط بهداشتی و کمبود توالت ها و آب پاک و فقز فرهنگی علت اصلی این وضع است. مگان ویلسون جونز، تحلیلگر « واتر اید» گفت: در هند تعداد افرادی که صاف و ساده در خیابان به دستشویی می روند حیرت آور است. این امر به بروز بیماری های فراوان عفونی می انجامد».


سایر سئوالات