چرا هنرمندان فقیرند

در پاسخ باید گفت در درجه اول همه هنرمندان فقیر نیستند و تنها برخی از هنرمندان با فقر در گیر هستند

اما شاید یکی از دلایل فقر در برخی هنرمندان توجه زیاد ایشان به هنر و بی توجهی به مسایل مالی باشد . برخی از هنرمندان چنان غرق در هنر و اندیشه هستند که به مسایل دیگر نمی اندیشند. برای همین هم اندوخته ایی برای دوران پیری و ناتوانی خود جمع نمی کنند. در برخی موارد هم به علت ولخرجی های بی حساب سرمایه خود را به باد می دهند.

اما در مقابل هنرمندانی هستند که هوشمندانه رفتار می کنند و وضعیت مالی خوبی دارند.


سایر سئوالات