چرا هشت پا حرام است

فقها با استناد به ادله فقهی و روایات ائمه معصومین علیهم السلام ، معیار و قاعده ای برای حلیت گوشت آبزیان بیان نموده اند. بر اساس این معیار که از روایات برداشت می شود ، خوردن گوشت آبزیان دریایی حرام است الا ماهی فلس دار و میگو.« لا یوکل من حیوان البحر الا سمک له فلس و الروبیان».(1) بر این اساس غیر از ماهی های فلس دار و میگو، قاعده کلی فقهی و روایات ، گوشت دیگر آبزیان را حرام اعلام می کند.


سایر سئوالات