چرا هیدروژن نوترون ندارد

هیدروژن سبک ترین عنصر شیمیایی بوده با معمول ترین ایزوتوپ آن که شامل تنها یک پروتون و الکترون است. ویژگی خاص هیدروزن این است که نوترون ندارد و این سبب شده که بسیار سبک باشد.

خاصیت سبک بودن هیدروژن، خواص منحصر به فردی را به آن داده که سبب کاربردهای بسیار آن شده است.
مانند:
این عنصر نقش بسیار حیاتی در تامین انرژی جهان از طریق واکنش پروتون-پروتون و چرخه کربن-نیتروژن به عهده دارد.


سایر سئوالات