چرا هیچ پسری عاشقم نمیشه

به نظرم شما باید در مورد باورها و ارزهاتون تجدید نظر کنید یعنی به باورهای گذشته بیشتر رجوع کنید تا باورهای جدید کسب شده در جامعه به اصل و اصالت خود بگردید و کمتر به حرف مردم اهمیت بدید خدارا در نظر بگیرید و با خدا معامله کنید خداوند فرموده اند پاکان را برای پاکان و بد کاران را برای بدکاران قسمت میکنیم با خدا و با فاطمه زهرا سلام الله معامله کنید به اعتقادات مذهبی خود بیافزایید و این رابطه هارا در ظرف اسلام و باورهاتان بسنجید ان شاالله رستگار میشوید یا علی


سایر سئوالات