چرا یک برنامه متوقف میشود

متوقف شدن یا اصطلاحا هنکگ کردن برنامه ها دلایل گوناگونی دارد

1- وجود باگ در برنامه
2- عدم وجود برخی نرم افزارها مورد نیاز در کامپیوتر
3- پر شدن حافظه


سایر سئوالات