چرا یهودیان تبلیغات مذهبی ندارند؟

هویت یهودی به یهودی بودن یا مرتبط با یهودیت یک فرد اشاره دارد.

«چه کسی یهودی است؟» یک سوال اساسی در مورد هویت یهودی است. این سوال معمولاً در مورد این است که چه کسی یهودی تلقی می‌شود که خود شامل بخشهای فرهنگی، مذهبی، ژنتیکی و فردی است. این سوال در زمان جنگ جهانی دوم توسط آلمان نازی بسیار پراهمیت گردید و قوانین نورنبرگ در رابطه با آن بودند.

تعریف اینکه چه کسی یهودی است بر اساس نظر خود یهودیان درباره خودشان و نظر غیریهودیان (جنتیلها) در رابطه با آنان متفاوت است. این به دلیل آن است که یهودیت بر خلاف اسلام و مسیحیت مخلوطی از دین، نژاد و تابعیت است و بسته به اینکه کدام قسمت مورد توجه قرار بگیرد تعریف آن متفاوت است. این مسئله مشکلات زیادی به خصوص در اسرائیل ایجاد کرده‌است. از سال ۱۹۶۲ دادگاههای زیادی در اسرائیل برای تشخیص یهودی بودن یک فرد تشکیل شده‌است.

بر اساس میشنا که پایه و اساس تلمود است یک فرد یا بر اساس زاده شدن از مادر یهودی، یهودی است. از این رو بر خلاف اسلام و مسیحیت کسی که از دین خارج شده باشد همچنان یهودی محسوب میگردد. راه دیگر یهودی بودن فرد بر اساس گرویدن به یهودیت است. ولیکن یهودیت دین تبلیغی نیست و معمولا یهودیان تمایلی به یهودی کردن بقیه مردم ندارند.

وابستگی به قوانین یهودیت ربانی اخذ شده از تلمود مشکلات زیادی ایجاد کرده‌است که از آن جمله:

فرزندان مادر غیریهودی (جنتیل): که از یک پدر یهودی متولد شده‌اند آیا یهودی محسوب می‌شوند یا خیر.
تغییر دین: چه رویه‌هایی برای تغییر دین وجود دارد و آیا این تغییر معتبر است؟
از بین رفتن هویت یهودی: آیا جمعی از یهودیان که در طی چندین نسل دیگر از قوانین یهودی تبعیت نمی‌کنند یهودی محسوب می‌شوند؟
آیا چنین افرادی باید جزو گروه یهودیان وارد شوند؟

یهودی شدن

بیشتر گروههای یهودی امروز، تغییر مذهب را راهی برای یهودی شدن میدانند. ولیکن بعضی از این تغییر مذهبها از نظر بعضی شاخه‌ها درست محسوب نمی‌شود.

از این رو یهودیان ارتدوکس تنها تغییر مذهبی را قبول دارند که توسط یهودیان ارتدوکس انجام شده باشد. به دلیل اینکه یهودی شدن در بقیه شاخه‌ها آسانتر است و نیازی به پابندی به قوانین ارتدوکس ندارد یهودیان ارتدوکس تغییر مذهب توسط بقیه یهودیان را قبول ندارند.


سایر سئوالات